36 Εργάτες Καθαριότητας στο Δήμο Πάρου

37

Ο Δήμος Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα έξι (36) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία: 
Παρασκευή, Απρίλιος 13, 2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
22843 60114