ΑΣΕΠ - ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

3Κ/2018: Βάση των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα

Τον τρόπο με τον οποίο το ΑΣΕΠ θα εκδώσει αποτελέσματα για την 3Κ/2018 σε χρόνο-ρεκόρ, έως, δηλαδή, την 31η Μαρτίου 2018, οπότε λήγουν οι παρατάσεις των συμβασιούχων των δήμων, αποκαλύπτει το ΦΕΚ της προκηρυξης του ΑΣΕΠ.

Το «μυστικό» βρίσκεται σε μία λέξη (σ.σ. «ηλεκτρονική») στην σελίδα 328 της Προκήρυξης 3Κ/2018 για «την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών)», όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική)». Δηλαδή, με άλλα λόγια, η Ανεξάρτητη Αρχή σε αντίθεση με τις άλλες προκηρύξεις όπου «οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» (σ.σ. φάκελος που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ), στην 3Κ/2018 θα εκδώσει τα προσωρινά αποτελέσματα με βάση την «ηλεκτρονική» αίτηση και στη συνέχεια, θα γίνει ό έλεγχος όλων των δικαιολογητικών, και «σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού/πρόσληψης δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή εάν τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν ή δεν υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ο υποψήφιος που φέρεται ως διοριστέος/προσληπτέος διαγράφεται από τους οικείους πίνακες και αποβάλλεται από τη διαδικασία».

Να σημειωθεί ότι η κατάταξη των υποψήφιων με βάση την ηλεκτρονική αίτηση γίνεται αυτόματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΑΣΕΠ, άρα απαιτείται ελάχιστος χρόνος από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Επίσης, οι προσωρινοί πίνακες για τους ΔΕ και ΥΕ οι οποίοι είναι και η συντριπτική πλειοψηφία (7.949 από τους συνολικά 8.166, δηλαδή 2.714 θέσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 5.235 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), θα εκδοθούν με βάση τις 120 προτιμήσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και εφόσον υπάρξουν αλλαγές με βάση τις υπόλοιπες που θα δηλωθούν «στο ειδικό προς τούτο διαμορφωμένο αρχείο (σε μορφή pdf) το οποίο το επισυνάπτουν στην καρτέλα του μητρώου τους και το επικαλούνται στην ηλεκτρονική αίτηση», θα συμπεριληφθούν στους οριστικούς πίνακες.

Όσο για το πότε θα εκδοθούν οι οριστικοί πίνακες, δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία από το νόμο, αλλά κάτι τέτοιο αναμένεται να γίνει, μετά και την εξέταση σχετικών ενστάσεων, μέσα σε μερικούς μήνες από την έκδοση των προσωρινών.

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend