4 άτομα με ΣΟΧ στον Δήμο Ηγουμενίτσας

29

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία & Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/06/2017 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης ως ακολούθως:

1 ΤΕ Νοσηλευτής
2 ΔΕ Κοινωνικοί Φροντιστές
1 ΥΕ Καθαριστής/τρια – Βοηθητικό Προσωπικό

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 27/03/2017-05/04/2017