4 Εργάτες με ΣΟΧ στο Δήμο Κιλελέρ

20

 

Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία: 20-03-2017

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
2413 507223