ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ&ΨΥ), ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν.2716/1999 που έχει αναπτύξει και λειτουργεί Μονάδες Ψυχικής Υγείας και στον Ν.Έβρο και Ν.Ροδόπης, προτίθεται να συμμετάσχει την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ, Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ με Αρ. Πρωτ.: Γ3β/Γ.Π./οικ.96569, Αθήνα 11/12/2018, για την ανάπτυξη και τη λειτουργία νέων μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με συγχρηματοδότηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υπό των προϋποθέσεων αξιολόγησης και έγκρισης των πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-2020

και συγκεκριμένα α) για ένα Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Ξάνθη και β) για ένα Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Κομοτηνή.

Για τη στελέχωση των δύο Μονάδων ζητούνται οι εξής ειδικότητες ανά Οικοτροφείο

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΟικοτροφείο ΞάνθηςΟικοτροφείο ΚομοτηνήςΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Επιστημονικά Υπεύθυνος11Ειδικότητα ψυχολόγου ή ψυχιάτρου, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, τεκμηριωμένη εμπειρία (ένσημα, συμβάσεις εργασίας, κτλ) τουλάχιστον 2 χρόνων στη διεύθυνση εξωνοσοκομειακών μονάδων ψυχικής υγείας ή μονάδων και προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης ή τουλάχιστον πενταετή (5ετή) εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες μονάδες, πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, καλή γνώση αγγλικών
Ψυχολόγος11Πτυχίο, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ή σε συναφείς κοινοτικές (μη-ιδρυματικές) Μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του εξωτερικού,   αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, καλή γνώση αγγλικών
Κοινωνικός Λειτουργός11
Εργοθεραπευτής11Πτυχίο, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ή σε συναφείς κοινοτικές (μη-ιδρυματικές) Μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του εξωτερικού,   αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Νοσηλευτής66Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΙΕΚ, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ή σε συναφείς κοινοτικές (μη-ιδρυματικές) Μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του εξωτερικού, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Φροντιστές66Επιμελητής προσωπικής φροντίδας, όπως περιλαμβάνεται στον κατάλογο Επαγγελματικών περιγραμμάτων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού ΠροσανατολισμούΉ Βοηθός εργοθεραπείας – Απόφοιτος ΙΕΚ (σύμφωνα με ν.4186/2013 και Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού),   αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων44ΔΕ
Διοικητικός Υπάλληλος11ΠΕ ή ΤΕ ή ΙΕΚ σχετικό με διοίκηση μονάδων υγείας, διοίκηση και οικονομία κτλ. Σε κάθε περίπτωση η πολύ καλή γνώση οικονομικών και/ή λογιστικών θεωρείται απαραίτητη, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Ψυχίατρος11Πτυχίο, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, , αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ή σε συναφείς κοινοτικές (μη-ιδρυματικές) Μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του εξωτερικού,   αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Αυτό το είδες;  160 θέσεις εργασίας στην εταιρία Παπαστράτος

Η θεραπευτική ομάδα που θα επιλεγεί, θα στελεχώσει τα δύο Οικοτροφεία για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, εφόσον η ΕΚΨ&ΨΥ ως υποψηφία, επιλεγεί από την επιτροπή αξιολόγησης να αναλάβει την ανάπτυξη και τη λειτουργία έκαστης Μονάδας Ψυχικής Υγείας.

Υποψηφιότητες που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, δεν θα εξεταστούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε ένα ενιαίο αρχείο PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsale1@gmail.com από 08/01/2019 έως 13/01/2019.

Τηλέφωνο πληροφοριών : 25510-20656,εσωτερικό 2

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Καθημερινές 10:00-14:30

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter