47 προσλήψεις στo Δήμο Κηφισιάς

111

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού σαράντα επτά (47) ατόμων, για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία της 64ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Κηφισιάς (αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών), για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

Δείτε επίσης:  Νέες θέσεις εργασίας στη Μαιευτική Κλινική Ρέα
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *