47 θέσεις εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

687

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2018 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Καθαριότητας και Εστίασης
Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα εφτά (47) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες Καθαριότητας και Εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, που εδρεύει στην Άρτα, και των φορέων του (ΚΕΦΙΑΠ, ΔΙΕΚ).

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ
 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 35
 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ – 12

 

Προθεσμία αιτήσεων μέχρι 19 Νοεμβρίου.

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης καθώς και η αντίστοιχη αίτηση. Στο παράρτημα ανακοινώσεων παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

Συνημμένα αρχεία:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
Δείτε επίσης:  207 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στη ΓΑΔΑ για τις ανάγκες καθαριότητας - Ημερομηνίες αιτήσεων
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *