Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 Δήμου Κηφισιάς για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ (49 άτομα) για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής-Περίοδος 2018-2019»

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ήµος Κηφισιάς, Εµµ. Μπενάκη 3, Τ.Κ. 14561,
Κηφισιά, υπόψη κου Ποµόνη Ιωάννη ή κου Ζούµπου Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 2132007153 & 2132007189).

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ
Δείτε την προκήρυξη του Δήμου Κηφισιάς εδώ
Αυτό το είδες;  Προσλαμβάνει ο Κωτσόβολος - Δείτε τις θέσεις (Όλες οι περιοχές)
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter