4Κ/2018: Πλήθος αιτήσεων συμμετοχής

244

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2018

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/12-4-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατό τριών (103) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – Α.Ε.ΔΙ.Κ. (Υπουργείο Οικονομικών ), στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας και στον Οίκο του Ναύτου (Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής)υποβλήθηκανσυνολικά 7.027 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 37.366 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

 ΥΕ 2β  ΦΥΛΑΚΩΝ

4.490

 ΥΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΣΕΔΟ6)

4.654

 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.929

 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (ΚΛΗΤΗΡΩΝ)

5.079

 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ (ΕΤ2)

8.697

 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1.873

 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1.650

 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

4.069

 ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ (ΕΚ1)

4.925

Δείτε επίσης:  Προσλήψεις 5.500 προσωρινών υπαλλήλων στο Δημόσιο με 1.200 ευρώ τον μήνα
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *