ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

5 προσλήψεις με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

2 ΤΕ Νοσηλευτές
3 ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 12/07/2019-22/07/2019

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend