ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

52 Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής “Σισμανόγλειο”

Για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ για την καθαριότητα, εστίαση, σίτιση και φύλαξη των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα παρακάτω:

 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2019

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ 2019

  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend