ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

55 Προσλήψεις με ΣΟΧ σε Δήμους και Μουσεία

11 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας (Ν. Ημαθίας)

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2019 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
23320 25600

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend