Προσλήψεις 56 δόκιμων δικαστικών στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Σύμφωνα με την απόφασή της, με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./279/32309/Σχετ.: 34385/24-10-2018, η Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, που αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενέκρινε την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης πενήντα έξι (56) κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με διαγωνισμό.

Μέλη του κύριου προσωπικούτου ΝΣΚ διορίζονται, κατόπιν διαγωνισμού, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί, έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος, αλλά δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και έχουν άριστη γνώση αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αυτό το είδες;  Προκήρυξη για 902 ειδικευμένους γιατρούς - Η προθεσμία για τις αιτήσεις στο esydoctors.moh.gov.gr
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter