6 προσλήψεις στο Δήμο Δράμας

77


Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 6 άτομα για χρονικό διάστημα 9 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Φωτογράφος
1 ΔΕ Ζωγράφος
1 ΔΕ Αγιογράφος
1 ΔΕ Υαλουργός (Βιτρώ)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 03/09/2018-14/09/2018

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
Δείτε επίσης:  107 Προσλήψεις σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Σχολεία & Φορείς σε Ελλάδα και Κύπρο
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *