ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

61 Προσλήψεις στη ΔΕΥΑΛ και στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

55 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Ν. Λάρισας)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη 55 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/04/2019-22/04/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
2410 687103-4, 2410 687112

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend