63 Υποτροφίες, Τμήμα Κληροδοτημάτων, Α.Π.Θ. (2018)

26

 

Από το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. προκηρύσσονται οι παρακάτω Υποτροφίες:

1) 1 Προπτυχιακή ή Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Τμήμα Ιατρικής, Κληροδότημα «Αμύντα Κωνσταντινίδη»

2) 1 Υποτροφία Εξωτερικού σε Πτυχιούχο της Σχολής Γεωπονίας ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Κληροδότημα «Κων/νου Λαζαρίδη»

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

3) 1 Υποτροφία Εξωτερικού σε πτυχιούχο της Θεολογικής Σχολής, Κληροδότημα «Στυλιανού Σαμαρά»

4) 1 Υποτροφία Εξωτερικού σε πτυχιούχο του Τμήματος Ιατρικής, Κληροδότημα «Στυλιανού Σαμαρά»

5) 5 Προπτυχιακές Υποτροφίες, Φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ., Κληροδότημα «Τηλέμαχου Τζιβόγλου»

6) 2 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες σε φοιτητές των Σχολών Θεωρητικών Σπουδών του ΑΠΘ (Θεολογική, Φιλοσοφική, Νομική, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) καθώς και των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ με προτεραιότητα των πτυχιούχων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, Κληροδότημα Ουρανίας Παπαχριστοδούλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

7) 1 Προπτυχιακή Υποτροφία, Φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ, Κληροδότημα «Κων/νου Τσώπρου»

8) 1 Μεταπτυχιακή ή Διδακτορική Υποτροφία εσωτερικού σε αντικείμενο σχετιζόμενος με τη Γεωπονοδασολογική Επιστήμη, Πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Κληροδότημα «Κων/νου Λαζαρίδη»

9) 2 Προπτυχιακές Υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Γεωπονίας και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Επιστημών Υγείας, Κληροδότημα «Κων/νου Κατσέα»

10) 1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία Εξωτερικού στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης, Έσοδα της Δωρεάς σε μνήμη του Γεωργίου Σίμου Πετρή

11) 5 Προπτυχιακές Υποτροφίες, Κληροδότμηα «Γεωργίου Βάρκα»

12) 1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία Εσωτερικού, Πτυχιούχος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Κληροδότημα «Αναστασίου Αναστασιάδη»

13) 1 Μεταπτυχιακή ή Διδακτορική Υποτροφία, Πτυχιούχοι Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Κληροδότημα «Αναστασίου Αναστασιάδη»

14) 3 Προπτυχιακές Υποτροφίες, Έσοδα της Δωρεάς Αφών Κοντίδου

15) 3 Προπτυχιακές Υποτροφίες σε φοιτητές που φοιτούν κατά προτίμηση στη Γεωπονικής ή στην Κτηνιατρική Σχολή, «Κεφάλαιο Οικονομικής βοήθειας Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα ή Τρικατσούλα»

16) 30 Προπτυχιακές Υποτροφίες, Κληροδότημα «Δημητρίου Τσιακμακοπούλου»

17) 1 Προπτυχιακή Υποτροφία (φοιτητής 3ου ή 4ου εξαμήνου του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής), Κληροδότημα «Ιωάννη Ιμβρίώτη

18) 3 Υποτροφίες σε μαθητές Γυμνασίου, Κληροδότημα «Κων/νου Κατσέα»

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών παρέχονται στο ακόλουθο συνημμένο:

Δείτε επίσης:  ΕΚΠΑ: Παράταση αιτήσεων του Προγράμματος Διδακτικής Ξένων Γλωσσών
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *