Προκηρύξεις που λήγουν σύντομα

64 προσλήψεις στα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) ανακοινώνουν την πρόσληψη εξήντα τεσσάρων (64) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τους Νομούς Αττικής, Κυκλάδων, Σάμου, Δωδεκανήσου, Λέσβου και Χίου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

4 ΔΕ Διανομέων (Ν. Αττικής)
5 ΔΕ Διανομέων (Ν. Κυκλάδων)
7 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Ν. Κυκλάδων)
3 ΔΕ Διανομέων (Ν. Σάμου)
1 ΔΕ Οδηγών (Ν. Σάμου)
15 ΔΕ Διανομέων (Ν. Δωδεκανήσου)
1 ΔΕ Οδηγών (Ν. Δωδεκανήσου)
12 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Ν. Δωδεκανήσου)
7 ΔΕ Διανομέων (Ν. Λέσβου)
1 ΔΕ Οδηγών (Ν. Λέσβου)
2 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Ν. Λέσβου)
4 ΔΕ Διανομέων (Ν. Χίου)
1 ΔΕ Οδηγών (Ν. Χίου)
1 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Ν. Χίου)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 20/02/2018 – 01/03/2018

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend