Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος 2019. Οι θέσεις είναι 668, εποχικού χαρακτήρα για διάστημα έως 3 τρεις μήνες.

Ορίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 και της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 όπως ισχύουν, οι ανάγκες σε προσωπικό των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος είναι εξακόσια εξήντα οκτώ (668) άτομα, εποχικού χαρακτήρα για διάστημα έως (3) τρείς μήνες. Η κατανομή του προσωπικού αυτού ανά ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του οικείου φορέα.

Αυτό το είδες;
13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σικυωνίων (Κορινθία)

ΦΕΚ

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter