7 άτομα με ΣΟΧ στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών

82

 

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
1 ΠΕ Φαρμακοποιός
3 ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/03/2017-03/04/2017