7 Θέσεις εργασίας στον Δήμο Κηφισιάς

53

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών» συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών) , για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες

ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό  – ΔΕ Δενδροκηπουρών

Δείτε  και κατεβάστε την ανακοίνωση από το ergasiakanea.gr