7 προσλήψεις με ΣΟΧ στο Δήμο Μεγαρέων

55

Ο Δήμος Μεγαρέων ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
1 ΠΕ Φαρμακοποιός
1 ΔΕ Διοικητικού
1 ΔΕ Μάγειρας
1 ΥΕ Βοηθός Μάγειρα
1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

Καταληκτική ημερομηνία: 27-03-2017

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
22960 81110, 22960 81904              Προκήρυξη
Δείτε επίσης:  Πρόσληψη 25 ατόμων στο μουσείο της Ακρόπολης - Όλη η προκήρυξη
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *