7 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

65

Καταληκτική Ημερομηνία:
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 13, 2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Υποέργο 7: Παρακολούθηση πρόδρομων και Συνοδών φαινομένων»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Υποέργο 7: Παρακολούθηση πρόδρομων και Συνοδών φαινομένων»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Υποέργο 7: Παρακολούθηση πρόδρομων και Συνοδών φαινομένων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Υποέργο 7: Παρακολούθηση πρόδρομων και Συνοδών φαινομένων»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Υποέργο 7: Παρακολούθηση πρόδρομων και Συνοδών φαινομένων»

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ»

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ
Δείτε επίσης:  43 Προσλήψεις σε Δήμους, Νοσοκομεία, & Φορείς του Δημοσίου
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *