7 προσλήψεις στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

107

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως ακολούθως:

 

1 ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
3 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
2 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
1 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Αιτήσεις από 14/01/2019 έως 18/01/2019

 

Δείτε επίσης:  302 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στην Ε.Υ.Π
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *