7 προσλήψεις στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ) Α.Ε. (Ν. Μαγνησίας)

94

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη επτά (7) ατόμων στο Νομό Μαγνησίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

1 ΔΕ Διανομέων (Κατάστημα Ζαγοράς)
1 ΔΕ Διανομέων (Κατάστημα Βελεστίνου)
1 ΔΕ Διανομέων (Κατάστημα Αλμυρού)
1 ΔΕ Διανομέων (Κατάστημα Σκιάθου)
2 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Κεντρικό Κατάστημα Βόλου)
1 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Κατάστημα Σκιάθου)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 17/02/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 26/02/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 15/2018

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ
Τηλέφωνο:
24260 22682, 24270 22011, 24280 76208, 24220 21278, 24210 22750
Δείτε επίσης:  Μέσω ΑΣΕΠ 251 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *