71 θέσεις εργασίας στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

39

 

Η Υπηρεσία Άσυλου Του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα ένα (71) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στους νομούς Αττικής, Κορινθίας, Χίου, Θεσσαλονίκης, Λέσβου, Δωδεκανήσου, Έβρου, Δράμας και Σάμου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης Έργου με Ίδια Μέσα για το Έργο 1.» και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 56 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • 2 ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Κτιρίων
  • 10 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Hardware)
  • 2 ΠΕ Ψυχολογίας
  • 1 ΠΕ Μεταφραστών

 

 

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *