8 προσλήψεις ΣΟΧ στον Δήμο Καισαριανής

25

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση των Υποέργων: α) «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καισαριανής» – Υποέργο 1, β) «Παροχή Συσσιτίου Δήμου Καισαριανής» – Υποέργο 2 και γ) «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καισαριανής» – Υποέργο 3, της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καισαριανής», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» στο Δήμο Καισαριανής, που εδρεύει στην Καισαριανή Ν. Αττικής.

Για να μένετε ενήμεροι κάντε Like στην σελίδα μας ΕΔΩ, κοινοποιήστε μας και πατήστε και το κουδουνάκι κάτω αριστερά. Ευχαριστούμε!

Κατεβάστε το αρχείο