8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κέρκυρας

20

Ο Δήμος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
2 ΔΕ Οδηγών
4 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Καταληκτική ημερομηνία:
Πέμπτη, Αύγουστος 16, 2018

Κατεβάστε το αρχείο