ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

8 Προσλήψεις στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Στο πλαίσιο της παρακάτω Πρόσκλησης προκηρύσσονται οκτώ (8) θέσεις επιστημονικών συνεργατών, που θα απασχοληθούν στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 26.11.2019.

Αναλυτικότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend