8 προσλήψεις στον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων

41

Ο Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΤΕ Εργοθεραπευτής
1 ΤΕ Φυσιοθεραπευτής
4 ΔΕ Νυχτοφύλακες
2 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.