ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

82 Προσλήψεις σε Δήμους & άλλους φορείς του Δημοσίου

6 Εργάτες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Βιάννου

Ο Δήμος Βιάννου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΥΕ Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend