82 Προσλήψεις σε Δήμους & Εφορείες Αρχαιοτήτων

715

17 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου» (Ν. Αττικής)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 17 άτομα για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση των παρακάτω έργων:

α) εκμάθηση μουσικών οργάνων – μουσικής
β) εκμάθηση ευρωπαϊκών & κλασικού – σύγχρονου χορού
γ) εκμάθηση εικαστικών τεχνών

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 07/11/2018 και ώρα 12:00.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
210 9760505
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter