91 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (συμβάσεις έως 5 έτη)

3461

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά έντεκα (91) ατόμων

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση για Ένα (1) έτος με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και μέχρι 5 έτη.

Πατήστε τον ακόλουθο «ενεργό» συνδέσμο για να διαβάσετε ολη την προκήρυξη.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ
Αυτό το είδες;  40 προσλήψεις με ΣΟΧ στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter