Άλλες 419 προσλήψεις σε 22 Δήμους ενέκρινε το ΥΠΕΣ (πίνακας θέσεων )

1556

To ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη τετρακοσίων δεκαεννέα (419) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες (για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή) ή έως έντεκα (11) μήνες για απασχόληση σε παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.

Χτες υπενθυμίζουμε οτι δημοσιεύτηκε απόφαση για την κίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη  675 συμβασιούχων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες 39 δήμων

Αναλυτικά οι 419 θέσεις στους παρακάτω πίνακες:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει καθώς και αυτές του πδ 524/1980 κατά περίπτωση.

Δείτε επίσης:  233 Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε Δήμους, Νοσοκομεία, Αστυνομία & Φορείς του Δημοσίου
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *