ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ανακοίνωση πρόσληψης είκοσι οκτώ (28) ατόμων (πυροπροστασία-πυρασφάλεια) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.6.2007) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 3μηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε τον ακόλουθο «ενεργό» συνδέσμο για να διαβάσετε ολη την προκήρυξη.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αυτό το είδες;
Διαγωνισμός για την εισαγωγή πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Σχολή Ανθυποπυραγών
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter