Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα λοιπού επικουρικού προσωπικού (Όλες οι ΥΠΕ)

4916


Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα λοιπού επικουρικού προσωπικού για την 1η ΥΠΕ

1η ΥΠΕ – Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

1η ΥΠΕ – Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – ΔΜ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

1η ΥΠΕ – Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

1η ΥΠΕ – Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

1η ΥΠΕ – Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα – ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

1η ΥΠΕ – Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα

 

Ανάρτηση Πινάκων Επικουρικού Προσωπικού 2ΥΠΕ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΜ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

 

Πίνακες Κατάταξης Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού 3ΥΠΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΔΜ

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων  επικουρικού προσωπικού της 4ης ΥΠΕ (πλην ιατρών) μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων  επικουρικού προσωπικού της 5ης ΥΠΕ (πλην ιατρών) μπορείτε να τα δείτε εδώ.

 

6ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα

6ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

6ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_ΔΜ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

6ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

6ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

6ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

 

7η ΥΠΕ

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά φορέα για κατηγορία ΥΕ

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά φορέα για όλες τις κατηγορίες

 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους παραπάνω καταλόγους με κριτήρια και μοριοδότηση ανάλογη με αυτή του ΑΣΕΠ. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν : προϋπηρεσία σε Δομές Υγείας, με αυξημένη μοριοδότηση για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, ανεργία καθώς και κοινωνικά κριτήρια όπως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% κτλ.

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω διαδικασία δεν αφορά προκήρυξη θέσεων, αλλά καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και την οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν.

Δείτε επίσης:  Προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *