ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Άνεργος ο ένας στους πέντε πτυχιούχους

Όπως αναφέρει σε έρευνα που διεξήγαγε η Αρχή για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των χωρών του ΟΟΣΑ στην απασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, η απασχόληση αποφοίτων ηλικίας 25-64 ανέρχεται στο 72% ενώ των νέων αποφοίτων 25-34 στο 68%. Η επίδοση της Ελλάδας απέχει 16 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αυξάνει τις πιθανότητες απασχόλησης κατά 12%, σε σύγκριση με τους αποφοίτους προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ενώ η κατοχή διδακτορικού τίτλου κατά 14%. Όσον αφορά στις αποδοχές των πτυχιούχων, η Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά χαμηλή θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, απέχοντας 14 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο. Η ανεργία των πτυχιούχων στην Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των χωρών της ΕΕ28, παρόλο που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των ετών 2014-2018. Όσον αφορά την ανεργία πτυχιούχων γυναικών στην Ελλάδα, αυτή τείνει σε διπλάσιο ποσοστό απ’ αυτό των ανδρών.

Σε απόλυτους αριθμούς, στην Ελλάδα την περίοδο 2014-2018, οι άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για τα δυο φύλα μειώθηκαν συνολικά κατά 88.400 άτομα (από 445.400 το 2014, σε 357.000 το 2018). Με δεδομένο ότι οι γυναίκες πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών, το ποσοστό των ανέργων γυναικών πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 2018, έφτασε το 64,82% (231.400 γυναίκες επί του συνόλου 357.000 των ανέργων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), δηλαδή ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο των ανδρών (35,18%).

Την τελευταία πενταετία, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν, διαχρονικά, τη δυσμενή θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Μεταξύ των ετών 2014-2018 ο αριθμός των ανέργων γυναικών πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκε κατά 29.600 άτομα, σε ποσοστό 11,34% (από 261.000 το 2014, σε 231.400 το 2018), ενώ αντίστοιχα των ανδρών κατά 58.800 άτομα, σε ποσοστό 31,89% (από 184.400 το 2014, σε 125.600 το 2018).

Πηγή: https://www.epixeiro.gr

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend