ΑΣΕΠ – 2Ε/2018: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων

137

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2018 – Κωδικός θέσης 10011)

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Ε/2018 (ΦΕΚ 1/22.01.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων«Φαρμακοποιών» [κωδικός θέσης:10011] με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Έχει αναρτηθεί ο πίνακας προσληπτέων υποψηφίων. Σημειώνεται ότι δύο (2) εκ των πέντε προκηρυχθεισών θέσεων παραμένουν κενές λόγω έλλειψης υποψηφίων με τα τυπικά προσόντα που απαιτούσε η προκήρυξη.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Ο οριστικός πίνακας θα προκύψει μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεωνη προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 έως και την πάροδο της Δευτέρας 22 Οκτωβρίου 2018.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Δείτε επίσης:  ΑΣΕΠ: Δείτε εδώ πως να υπολογίσετε τα μόρια σας για προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *