ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΣΕΠ: 56 Προσλήψεις για 8 μήνες στον Δήμο Περιστερίου (αιτήσεις έως 18/11)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (56) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Περιστερίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 6

Καταληκτική ημερομηνία:  Δευτέρα, Νοέμβριος 18, 2019

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend