ΑΣΕΠ - ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ – 6Κ/2018: Συμπληρωματικός πίνακας καλουμένων σε αθλητικές δοκιμασίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2018)

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ 17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ επί τη βάσει των «ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», σας ενημερώνουμε,   σε συνέχεια της από 17-9-2019 «Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Υγειονομικής Καταλληλότητας και Πρόσκλησης Συμμετοχής στη διενέργεια αθλητικών δοκιμασιών», ότι κατόπιν επιπλέον διενεργηθέντος ελέγχου από την Επιτροπή Πρακτικών Δοκιμασιών περί της υγειονομικής καταλληλότητας δύο (2) κληθέντων σε υγειονομικές εξετάσεις υποψηφίων, οι οποίοι είχαν υποβάλει εμπροθέσμως τα δελτία υγειονομικής καταλληλότητας, και του υπ΄ αριθμ.  94/20-9-2019 Πρακτικού της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού, αποφασίσθηκε η κατάρτιση «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ», οι οποίοι δύνανται να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες στην προκήρυξη 6Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. αθλητικές δοκιμασίες, αναμορφούμενου αναλόγως του  «ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ».

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ AΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ» καλούνται να λάβουν μέρος στις αθλητικές δοκιμασίες που ορίζονται στην προκήρυξη 6Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με το επισυναπτόμενο «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ».

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 17-9-2019 «Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Υγειονομικής Καταλληλότητας και Πρόσκλησης Συμμετοχής στη διενέργεια αθλητικών δοκιμασιών» της Επιτροπής Πρακτικών Δοκιμασιών που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend