ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΣΕΠ: 80 Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό

 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού 80 ατόμων σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας )

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 7

Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 21/11/2019 μέχρι και 02/12/2019.

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend