ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΣΕΠ: 9 Προσλήψεις για 12 μήνες στον ΟΠΕΚΑ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend