Έγκριση για την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων εποχικού προσωπικού, με ειδικότητα ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

και την πρόσληψη είκοσι δυο (22) ατόμων εποχικού προσωπικού, με ειδικότητα ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας των Κέντρων Υγείας καθώς των Δομών του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης

Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ
Αυτό το είδες;
Τα ρομπότ θα καταργήσουν 3 στα 10 επαγγέλματα την επόμενη 10ετία
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter