ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΑΣΕΠ: Έγκριση για 35 νέες προσλήψεις στην ΥΠΕ Αττικής

Έγκριση για την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων εποχικού προσωπικού, με ειδικότητα ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

και την πρόσληψη είκοσι δυο (22) ατόμων εποχικού προσωπικού, με ειδικότητα ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας των Κέντρων Υγείας καθώς των Δομών του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης

Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend