ΑΣΕΠ - ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 20 Γραμματέων σε 5 υπουργεία

Το ΑΣΕΠ κοινοποίησε 20 ανακοινώσεις που αφορούν ισάριθμες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Γραμματέων στα Υπουργεία.

 

Οι προσλήψεις αφορούν τα υπουργεία:

  • Οικονομίας & Ανάπτυξης (4 Ανακοινώσεις),
  • Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, (2 Ανακοινώσεις),
  • Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης (5 Ανακοινώσεις),
  • Εσωτερικών (3 Ανακοινώσεις) και
  • Περιβάλλοντος και Ενέργειας (6 Ανακοινώσεις).

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις:

Θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

58ΕΣ/2018

Θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα στην Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

37ΕΣ/2018

Θέση Τομεακού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

36ΕΣ/2018

Θέση Τομεακού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

35ΕΣ/2018

Θέση Τομεακού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

34ΕΣ/2018

Θέση Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

33ΕΣ/2018

Θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών).

19ΕΣ/2018

Θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

32ΕΣ/2018

Θέση Τομεακού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών)

17ΕΣ/2018

Θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

31ΕΣ/2018

Θέση Διοικητικού Γραμματέα ΥΠΕΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

30ΕΣ/2018

Θέση Τομεακού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

29ΕΣ/2018

Θέση Τομεακού Γραμματέα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

28ΕΣ/2018

Θέση Τομεακού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

27ΕΣ/2018

Θέση Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

53ΕΣ/2018

Θέση Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

54ΕΣ/2018

Θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Τ.Π.Α. και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

59ΕΣ/2018

Θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

60ΕΣ/2018

Θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα στην Ειδική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

57ΕΣ/2018

Θέση Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών).

16ΕΣ/2018

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend