Ανακοινώθηκαν νέες προσλήψεις στον τομέα της καθαριότητας με ΣΟΧ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση υπ’αριθμόν ΣΟΧ 2/2019 γνωστοποιείται πως θα προσληφθούν με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, 30 άτομα για την αντιμετώπιση αναγκών καθαριότητας των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης που εδρεύει στο Νομό Ηρακλείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το εν λόγω «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 15/02/2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Αυτό το είδες;
15 προσλήψεις σε Δήμο με σύμβαση ορισμένου χρόνου - Προκήρυξη

Κατεβάστε το αρχείο

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter