ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

20 άτομα στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως εξής: 2...

42 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γαλατσίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψη τριάντα έξι (36) γυμναστών, ενός (1) γιατρού, ενός (1) νοσηλευτή, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού...

Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση...

12 Εργάτες στο Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Εργατών Πυροπροστασίας - Πυρασφάλειας), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,...

Νέες προσλήψεις στον Δήμο Κορυδαλλού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, υπηρεσιών ανταποδοτικού...

75 προσλήψεις στον Δήμο Χαλανδρίου

νακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2018, στα Σχολεία» και «Αθλητική...

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Ανάκληση της ΣΟΧ2/2017 – Εκκίνηση νέας διαδικασίας για 193 προσλήψεις

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ2/2017 -ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Προκηρύξεις σε δημόσιο και φορείς ανοικτές για αιτήσεις αυτή την εβδομάδα

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Τύπος : Δελτία Τύπου Φορέα Τελευταία ενημέρωση: 22/05/2018 1. Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2. Δημοσιοποίηση αιτημάτων για αμοιβαία μετάταξη...

79 προσλήψεις στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'...

Προκηρύξεις σε δημόσιο και φορείς ανοικτές για αιτήσεις αυτή την εβδομάδα

Aπό την εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι φορείς που αφορούν οι προκηρύξεις του δημοσίου αλλά και οι θέσεις που ζητούνται προς πρόσληψη...

31.507 προσλήψεις μονίμων και εποχικών στους δήμους

983 θέσεις σε 75 δήμους Μέσω πέντε εγκριτικών αποφάσεων που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώθηκαν οτι πρόκειται να γίνουν 983 προσλήψεις εποχικού προσωπικού σε 75...

79 προσλήψεις στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα εννέα (79) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του...

411 προσλήψεις στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη τετρακοσίων έντεκα (411) ατόμων για την Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, με σύμβαση...

14Κ/2017: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων ΠΕ, ΥΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14Κ/2017– ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ & ΥΕ) Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 14Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 35/20-10-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δώδεκα (12)...

200 προσλήψεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής...

Προκηρύξεις που λήγουν σύντομα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ