Διαδικασία υποβολής αναφοράς πολιτών στον Συνήγορο του Πολίτη

81

1. Πώς υποβάλλεται η αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη;

  • Αυτοπροσώπως (ή δι’ αντιπροσώπου) στα γραφεία της Αρχής ( Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 – 14: 00 και κάθε Τετάρτη μέχρι τις 16:30.
  • Ταχυδρομικά στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση
  • Με φαξ στον αριθμό 213 1306 800 και 210 7292 129
  • Ηλεκτρονικά στην ακόλουθη φόρμα υποβολής αναφοράς

Έντυπο Αναφοράς | Αρχείο σε μορφή word Αρχείο σε μορφή pdf |

Ηλεκτρονική υποβολή αναφοράς

2. Υπάρχει προθεσμία προκειμένου να προσφύγω στον Συνήγορο του Πολίτη;

Ναι. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων εάν έχουν περάσει περισσότεροι από έξι (6) μήνες από τότε που ο ενδιαφερόμενος πληροφορήθηκε την παράνομη πράξη ή παράλειψη της Διοίκησης.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

3. Μπορεί αλλοδαπός να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη;

Ναι, ανεξάρτητα από τη νομιμότητα της εισόδου ή παραμονής του.

4. Μπορεί ανήλικος να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη μόνος του, χωρίς την παρουσία ή την υπογραφή γονέα;

Ναι, αν πρόκειται για την προάσπιση δικαιώματος του παιδιού, μπορεί να καλέσει στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή του Συνηγόρου για τα παιδιά (800.11.32000), να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση cr@synigoros.gr ή μέσω του http://www.0-18.gr/, να επισκεφθεί τα γραφεία της Αρχής στον ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, να στείλει αναφορά ταχυδρομικά ή με φαξ.

5. Μπορεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (όπως σωματείο, ίδρυμα, εταιρεία) ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα (όπως πρωτοβουλία πολιτών, «επιτροπή αγώνα») να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη;

Ναι.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

6. Μπορεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη;

Ναι, αν στη συγκεκριμένη περίπτωση ενεργεί ως φορέας δικαιωμάτων των οποίων η προάσπιση ανήκει στις αρμοδιότητές του, όπως λ.χ. ΑΕΙ για θέματα ακαδημαϊκής ελευθερίας, Εκκλησία για θρησκευτική ελευθερία κ.ο.κ., ή αν προασπίζεται συλλογικά δικαιώματα εκπροσωπώντας τα μέλη του, όπως λ.χ. δικηγορικός ή ιατρικός σύλλογος, επιμελητήριο, δήμος για περιβαλλοντικά ζητήματα κ.ο.κ..

Όχι όμως αν πρόκειται για ζήτημα που ανάγεται στη σχέση του ΝΠΔΔ με το κράτος, όπως λ.χ. Δήμος κατά Περιφέρειας.

Δείτε επίσης:  Κατάθεση πινακίδων: Μέχρι πότε πρέπει να κάνετε δήλωση ακινησίας

7. Μπορεί κάποιος να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη για λογαριασμό τρίτου;

Κατ’ αρχήν μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση ή εκπροσώπηση εκ του νόμου. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται εξουσιοδότηση όταν κατατίθεται αναφορά για λογαριασμό κάποιου ο οποίος λόγω ειδικών συνθηκών εμποδίζεται να υπογράψει, ή από δικηγόρο επ’ ονόματι πελάτη του.

Ειδικά για θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, αναφορά μπορεί να υποβάλει κάθε άμεσα ενδιαφερόμενος: το παιδί, ο γονέας/ κηδεμόνας του (δεν απαιτείται να συναινούν και οι δύο γονείς), συγγενής, επίτροπος ή άλλα πρόσωπα που έχουν άμεση αντίληψη παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού (γείτονας, επαγγελματίας, υπηρεσία, σύλλογος, ομάδα ανηλίκων, κ.ά.).

8. Γίνεται δεκτή ανώνυμη αναφορά;

Όχι, ωστόσο ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να κρατήσει κρυφά τα στοιχεία του αναφερομένου αν ο ίδιος το ζητήσει εγγράφως και εφόσον η διερεύνηση της  αναφοράς είναι δυνατή χωρίς ανακοίνωσή τους στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία.

Ειδικά όταν η αναφορά έχει υποβληθεί από ανήλικο, αυτός ερωτάται αν συναινεί στην επικοινωνία της Αρχής με τους γονείς/ κηδεμόνες του ή με την αρμόδια υπηρεσία, καθώς και για τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας του με την Αρχή.

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *