Διατροφικά επιδόματα: Εγκρίθηκε η πληρωμή του Οκτωβρίου

126

Mε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Χαρίτση, εγκρίνεται η πληρωμή που αφορά τα διατροφικά επιδόματα 2018 και συγκεκριμένα για τον μήνα Οκτώβριο, στους δικαιούχους του.

Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών:

Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 5.525.664,18€ σε Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το μήνα Οκτώβριο έτους 2018, ως ακολούθως:

Από το ανωτέρω συνολικό ποσό, αυτό που αφορά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια, αποδίδεται στον οικείο λογαριασμό της έδρας της, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τον μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους και για όσο χρονικό διάστημα καθίστανται δικαιούχοι λήψης αυτού.

Οι Περιφέρειες, στις οποίες κοινοποιείται η Απόφαση αυτή, να μας γνωρίσουν έως τις 30.11.2018, τον αριθμό των δικαιούχων καθώς και τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη του εν λόγω επιδόματος μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, συνυπολογίζοντας τυχόν αδιάθετα σχετικά ταμειακά υπόλοιπα.

Αυτό το είδες;  Ποια επιδόματα πληρώνονται σήμερα
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter