ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διδακτικό προσωπικό στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Αναλυτικότερα:
Διδακτικό προσωπικό στο ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Ρόδος, Ηράκλειο, Κοζάνη, Βόλος, Ιωάννινα, Σάπες)

Διδακτικό προσωπικό στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Άργος, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Πάτρα)

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend