Διερμηνέα Αραβικών αναζητά η ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

59

Μία θέση Διερμηνέα Αραβικών προκηρύσσει η Κάριτας Ελλάς για την περιοχή της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαμονή και υποστήριξη για πρόσφυγες / μετανάστες στην Αθήνα».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α)Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas5@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: «ΔΙΕΡ-ΠΔ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ – “Collaborating & Progressing” Project

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτό το είδες;  Θέσεις εργασίας στα καταστήματα ΠΛΑΙΣΙΟ
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter