Δήμος Χαλανδρίου: Νέα μαθήματα και σεμινάρια από το ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

25

Νέα μαθήματα και σεμινάρια από το ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Ταχύρρυθμη εκμάθηση γερμανικής γλώσσας (με έμφαση σε επαγγελματικές ορολογίες για ενδιαφερόμενους να εργαστούν σε γερμανόφωνες χώρες ή επιχειρήσεις) από την καθηγήτρια Ντίνα Έσατ-Σουρή από τις 15 Ιανουαρίου και κάθε Δευτέρα 13.00-15.00 .

Εισηγήσεις και συζητήσεις επί της Ιστορίας της Κλασσικής Μουσικής και ακροάσεις μικρών μουσικών αποσπασμάτων με τον καθηγητή Γιάννη Ζήβα από 20 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο 18.00-19.00.

Νοερές περιηγήσεις σε τόπους της χώρας μας (κυρίως σε βουνά) με λόγια και εικόνες από τον καθηγητή Γιάννη Ζήβα από 20 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο 19.00-20.00

Στείλτε μήνυμα ως την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου για δηλώσεις συμμετοχής στη διεύθυνση: ethelondeshalandriou@gmail.com